Aarthi Aggarwal was born on May 4, 1983. Aarthi Aggarwal’s birth place is Vijayawada, India. Aarthi Aggarwal father’s name is Shashank Agarwal.  Aarthi Aggarwal’s mother’s name is Beena Aggarwal .  Aarthi Aggarwal mother’s Tongue is Hindi and Telugu. Aarthi Aggarwal’s nicknames is Aarthi.  Aarthi Aggarwal is  one of the... Read more